Atemark Palvelut Oy suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste Laatimispäivämäärä: 16.2.2019

1. Rekisterin nimi

Teiskonen suoramarkkinointirekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Atemark Palvelut Oy
Rokkakankaantie 5
41350 Laukaa
Y-tunnus 2904198-1

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Aki Teiskonen Atemark Palvelut Oy aki.teiskonen@teiskonen.com

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• etunimi
• sukunimi
• Edustettava organisaatio / yrityksen nimi
• sähköpostiosoite
• suostumus Atemark Palvelut Oy -suoramarkkinoinnin lähettämiseen

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Atemark Palvelut Oy:n markkinointiin, Atemark Palvelut Oy:n toimintaan liittyviin kyselyihin sekä näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Atemark Palvelut Oy:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Atemark Palvelut Oy:n omiin markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kohdistetun uutiskirjepalvelun voimassaoloajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä Atemark Palvelut Oy asiakasrekisteri. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä yrityksen oman asiakastyytyväisyyden kartoittamisen ja siihen rinnastettavan toiminnan tapauksessa. Tällöin tietoja voidaan toimittaa ulkopuoliselle toimijalle vain tätä käyttöä varten.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.